Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιτάχυνση της έρευνας μέσω της ανταλλαγής δεδομένων

About this portal

The Greek COVID-19 Data Portal provides information, guidelines, tools and services to support researchers to utilise Greek and European infrastructures for data sharing. The portal is a national node of the European COVID-19 Data Portal.